PROJE HEDEF VE AMAÇLARI

“Dijital Ajans Süreç Yönetimi ve Verimlilik Sistemi” projesi; Reklam ajanslarının %50′sinden fazlasını, reklam endüstrisi çalışanlarının %70′inden fazlasını barındıran İstanbul’un küresel rekabet gücünü artırmak, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak, Yurtdışından yüksek meblağlar ödenerek alınan “Süreç Yönetimi ve Verimlilik Sistemi hizmetlerini” Türkiye içinde, bir ürün ve süreç yeniliği getirerek sektörel dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye ekonomisine fayda sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Ayrıca;

  • Dijital Ajansların, tüm bir proje dönemindeki ihtiyaçlarının tek bir platform ile kayıt altına alınarak takip edilmesi yolu ile ajans ve personel verimliliği sağlanması,
  • Dijital Ajans personelinin, görevlendirildikleri alan dışında, projenin geneli hakkında bilgi sahibi olmaları ve proje bünyesinde bütünleyici bir anlayışın geliştirilmesi, böylece proje sürecince kalitenin artırılması,
  • Dijital Ajans yöneticilerinin ve proje koordinatörlerinin, süreç takibini yapmalarının kolaylaştırılması yolu ile /süreçte değişiklikler, iyileştirmeler, personel değişiklikleri yapabilmesini sağlayarak süreç verimliliğinin sürekli denetiminin sağlanması,
  • Personelin teknik bilgi ve becerilerinin ölçümlenmesinin kolaylaştırılması, bu sayede personele gerekli görülen alanlarda eğitimlerin verilmesinin sağlanması,
  • Dijital Ajans personelinin süreç yönetme, takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi ve sektörün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması,
  • Yazılımın tamamen Türkçe ve Türk reklam sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş olarak hazırlanması yolu ile sektörel büyümenin desteklenmesi,
  • Yazılımın belirlenen lisanslama ücreti karşılığında İstanbul’da yer alan Dijital Ajansların kullanımına sunulması yolu ile, diğer ajanslara Türkiye sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş bir sistemin sağlanması ve aynı zamanda firmaya ekonomik fayda sağlanması,
  • Yazılım hazırlandıktan sonra, dijital ajans personeline ve dijital ajans müşterilerine yönelik eğitimler verilmesi yolu ile proje yönetiminin önemi ve proje süreçlerinin gereklilikleri üzerine bilgilendirme yapılması,
  • Dijital Ajanslarda süreç yönetimi bilgilerinin düzenlenecek etkinlikler ile yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.